Uprzejmie informuję, iż termin zawierania umów finansowych z Gminą Kurów dla osób zakwalifikowanych do projektu p.n.: "Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów" zostaje przedłużony do dnia 31 stycznia 2018 r. Zakładany termin wpłat dla umów zawartych po dniu 25 stycznia 2018 r. to: do dnia 28 lutego 2018 r.

Na podpisanie umowy należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz w przypadku braku możliwości podpisania umowy przez właściciela/współwłaściciela – pełnomocnictwo szczególne.

Wójt Gminy Kurów
Stanisław Wójcicki