pdfHarmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny na rok 2017(333.4 KB)

W związku z Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 1501) Wójt Gminy Kurów informuje, iż od dnia 01 lipca 2015 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawki tej opłaty.

pdfInformacja o zmianach(192.2 KB)
pdfUchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r.(93.9 KB)
pdfUchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015r.- wzór deklaracji(344.22 KB)
pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi (wersja do wydruku)(243.07 KB)
docxDeklaracja o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi (wersja do edycji)(74.18 KB)

Uprzejmie informuję, że zbiórka popiołu obecnie została zakończona i zostanie wznowiona w październiku 2014 r. Zgromadzony popiół należy przechowywać na własnych posesjach do wznowienia jego odbioru.

Proszę nie wrzucać do koszy na odpady zmieszane: popiołu, ziemi i piasku.

W przypadku, gdy zmieszane odpady nie mieszczą się w koszu należy je gromadzić we własne worki w kolorze czarnym i w dzień wywózki wystawiać przy koszu.

Worki oraz pojemniki należy wystawić w dniu odbioru do godziny 7.00 przed posesją przy drodze publicznej w miejscu widocznym do odbioru.

Odpady z higieny osobistej: zużyte papiery, chusteczki higieniczne, patyczki, pampersy i inne należy wrzucać do kosza, czyli do odpadów zmieszanych.

Do kosza na odpady komunalne nie wolno wkładać odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych np.: leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, puszki i butelki po chemikaliach, odpady po drobnych remontach, połamanych części mebli, zużytych opon. Wymienione odpady należy dostarczyć do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na składowisku odpadów w Szumowie.

Proszę również o prawidłową segregację odpadów.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

pdfKomunikat Wójta Gminy Kurów o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych(74.03 KB)

 • Nie wsypujemy popiołu do koszy plastikowych.
 • Popiół suchy – nie zalany wodą, wystudzony - gromadzimy, aby uniknąć rozerwania przy załadunku, w ilości do 30 kg, wyłącznie w grubszych – odporniejszych na rozerwanie, workach plastikowych, koloru czarnego z napisem "POPIÓŁ".
 • Worki z popiołem będą odbierane w Kurowie, Brzozowej Gaci i Olesinie co 1 miesiąc, a w pozostałych miejscowościach raz na 2 miesiące, razem z innymi odpadami komunalnymi w dniu ich odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • W czarne worki plastikowe przeznaczone na popiół będzie nas zaopatrywać firma wywożąca odpady. W przypadku nie otrzymania worka lub większego zapotrzebowania na nie otrzymamy je w Urzędzie Gminy Kurów.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

Uprzejmie przypominam, że segregacja odpadów komunalnych powinna się odbywać zgodnie z poprzednim komunikatem z czerwca 2013 roku, umieszczonym na stronie internetowej Gminy Kurów w zakładce "Gospodarka odpadami".

Ponadto informuję, że ODPADY INNE: meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, metale /złom/, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia np. puszki po farbach, lakierach, pozostałości kwasów, rozpuszczalników, olejów, płynów do chłodnic, zużyte opony, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, przeterminowane leki i strzykawki są przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usytuowanym na składowisku w Szumowie. Poszczególne frakcje odpadów należy zbierać oddzielnie (nie należy łączyć odpadów rozbiórkowych, budowlanych ze styropianem, folią, blachą, szkłem, drewnem lub stolarką okienną). Sprzęt AGD i RTV powinien być kompletny (Nie może być częściowo demontowany).

Odpady nieposegregowane nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szumowie.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wójcicki

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 czerwca 2013 r. u sołtysów wsi, w Zakładzie Usług Komunalnych w Kurowie oraz w Urzędzie Gminy Kurów będą do pobrania worki do segregacji odpadów.

W następnych miesiącach worki będą zostawiane przez firmę odbierającą odpady, u właściciela nieruchomości, w dniu wywozu odpadów.

Przepraszamy za przejściowe niedogodności.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

Uprzejmie informujemy, że pojemniki można zakupić w

 • Sklepie Rolno – Budowlanym przy ul. Głowackiego 23 – Jerzy Furtak (Tel: 81 88 11 010)

lub

 • u odbiorcy odpadów komunalnych z Gminy Kurów:
  P.H.U EKO – TRANS Cezary Kubacki
  Wielkie 90
  21 – 143 Abramów
  (tel. 81 85 29 035)
  w cenie:
  • pojemnik 120 l – 60 zł
  • pojemnik 240 l – 100 zł.

Są to pojemniki używane w dobrym stanie.

Zakupu można dokonać bezpośrednio u sprzedawcy lub zgłaszać potrzebę zakupu u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy Kurów.

Jak segregować odpady komunalne po 1 lipca 2013 r. Komunikat Wójta Gminy Kurów, Pana Stanisława Wójcickiego.

pdfJak segregować odpady komunalne po 1 lipca 2013 r.(57.54 KB)

pdfUlotka informacyjna - nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi(2.61 MB)

Film "Rozmawiajmy o śmieciach konstruktywnie"