Rozmiar czcionki: ZwiększUstaw domyślny rozmiarZmniejsz
Azbest 2014

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest na rok 2014

pdf-icon-32 Ogłoszenie

pdf-icon-32 Regulamin

pdf-icon-32 Wykaz załączników

pdf-icon-32 Załączniki

Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Dyżury Leśniczego

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Puławski

Rządowe Centrum Legislacji

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

KKS Garbarnia Kurów

Parafia w Kurowie

Parafia w Klementowicach

Gminne Przedszkole w Kurowie

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Gimnazjum w Kurowie

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach

OSP Kurow

Kompleksowy System wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I - Strona informacyjna

Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl

Najnowsze galerie
Rozkłady jazdy PKS

eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Statystyki
Dziś40
Wszystkie72381
Firmy lokalne

Nowy system gospodarowania odpadami

Drukuj

Komunikat o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

czwartek, 13, marzec 2014 14:39.

Komunikat Wójta Gminy Kurów o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Drukuj

Komunikat dotyczący popiołu pochodzącego z domowych instalacji grzewczych

poniedziałek, 23, grudzień 2013 12:16.

  • Nie wsypujemy popiołu do koszy plastikowych.
  • Popiół suchy – nie zalany wodą, wystudzony - gromadzimy, aby uniknąć rozerwania przy załadunku, w ilości do 30 kg, wyłącznie w grubszych – odporniejszych na rozerwanie, workach plastikowych, koloru czarnego z napisem "POPIÓŁ".
  • Worki z popiołem będą odbierane w Kurowie, Brzozowej Gaci i Olesinie co 1 miesiąc, a w pozostałych miejscowościach raz na 2 miesiące, razem z innymi odpadami komunalnymi w dniu ich odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • W czarne worki plastikowe przeznaczone na popiół będzie nas zaopatrywać firma wywożąca odpady. W przypadku nie otrzymania worka lub większego zapotrzebowania na nie otrzymamy je w Urzędzie Gminy Kurów.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

Drukuj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny na rok 2014

poniedziałek, 16, grudzień 2013 15:14.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny na rok 2014.

Drukuj

Komunikat w sprawie segregacji odpadów oraz przyjmowania odpadów innych

czwartek, 03, październik 2013 22:05.

Uprzejmie przypominam, że segregacja odpadów komunalnych powinna się odbywać zgodnie z poprzednim komunikatem z czerwca 2013 roku, umieszczonym na stronie internetowej Gminy Kurów w zakładce "Gospodarka odpadami".

Ponadto informuję, że ODPADY INNE: meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, metale /złom/, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia np. puszki po farbach, lakierach, pozostałości kwasów, rozpuszczalników, olejów, płynów do chłodnic, zużyte opony, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, przeterminowane leki i strzykawki są przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usytuowanym na składowisku w Szumowie. Poszczególne frakcje odpadów należy zbierać oddzielnie /nie należy łączyć odpadów rozbiórkowych, budowlanych ze styropianem, folią, blachą, szkłem, drewnem lub stolarką okienną/. Sprzęt AGD i RTV powinien być kompletny /Nie może być częściowo demontowany/.

Odpady nieposegregowane nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szumowie.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wójcicki

Drukuj

Komunikat dot. segregacji odpadów komunalnych

czwartek, 05, wrzesień 2013 21:11.

Uprzejmie przypominam, że segregacja odpadów komunalnych powinna się odbywać zgodnie z poprzednim komunikatem z czerwca 2013 roku, umieszczonym na stronie internetowej Gminy Kurów w zakładce "Gospodarka odpadami".

Ponadto informuję, że ODPADY INNE: meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, metale /złom/, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia np. puszki po farbach, lakierach, pozostałości kwasów, rozpuszczalników, olejów, płynów do chłodnic, zużyte opony, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, przeterminowane leki i strzykawki są przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usytuowanym na składowisku w Szumowie. Poszczególne frakcje odpadów należy zbierać oddzielnie /nie należy łączyć odpadów rozbiórkowych, budowlanych ze styropianem, folią, blachą, szkłem, drewnem lub stolarką okienną/. Sprzęt AGD i RTV powinien być kompletny /Nie może być częściowo demontowany/.

Odpady nieposegregowane nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szumowie.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wójcicki

Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 192/2013/D/OZ z dnia 17.06.2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

© 2014 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.