Rozmiar czcionki: TPL_MX_JOOFREE4_BIGGERTPL_MX_JOOFREE4_RESETTPL_MX_JOOFREE4_SMALLER

DEKLARACJE PODATKOWE
(Strona Biuletynu
Informacji Publicznej)

O Nas...

Kwartalnik Gminy Kurów

O Nas... Kwartalnik Gminy Kurów (Numer 3/Marzec 2016)

Nr 3/Marzec 2016

Wszystkie numery

Najnowsze galerie

Nowy system gospodarowania odpadami

Drukuj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny na rok 2016

wtorek, 29, grudzień 2015 17:54.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny na rok 2016.

Drukuj

Informacja o zmianie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

środa, 20, maj 2015 12:19.

W związku z Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 1501) Wójt Gminy Kurów informuje, iż od dnia 01 lipca 2015 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawki tej opłaty. Pełna treść informacji znjaduje się w załączniku.

Drukuj

Komunikat w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi (26.05.2014)

poniedziałek, 26, maj 2014 10:32.

Uprzejmie informuję, że zbiórka popiołu obecnie została zakończona i zostanie wznowiona w październiku 2014 r. Zgromadzony popiół należy przechowywać na własnych posesjach do wznowienia jego odbioru.

Proszę nie wrzucać do koszy na odpady zmieszane: popiołu, ziemi i piasku.

W przypadku, gdy zmieszane odpady nie mieszczą się w koszu należy je gromadzić we własne worki w kolorze czarnym i w dzień wywózki wystawiać przy koszu.

Worki oraz pojemniki należy wystawić w dniu odbioru do godziny 7.00 przed posesją przy drodze publicznej w miejscu widocznym do odbioru.

Odpady z higieny osobistej: zużyte papiery, chusteczki higieniczne, patyczki, pampersy i inne należy wrzucać do kosza, czyli do odpadów zmieszanych.

Do kosza na odpady komunalne nie wolno wkładać odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych np.: leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, puszki i butelki po chemikaliach, odpady po drobnych remontach, połamanych części mebli, zużytych opon. Wymienione odpady należy dostarczyć do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na składowisku odpadów w Szumowie.

Proszę również o prawidłową segregację odpadów.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

Drukuj

Komunikat o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

czwartek, 13, marzec 2014 14:39.

Komunikat Wójta Gminy Kurów o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Drukuj

Komunikat dotyczący popiołu pochodzącego z domowych instalacji grzewczych

poniedziałek, 23, grudzień 2013 12:16.

  • Nie wsypujemy popiołu do koszy plastikowych.
  • Popiół suchy – nie zalany wodą, wystudzony - gromadzimy, aby uniknąć rozerwania przy załadunku, w ilości do 30 kg, wyłącznie w grubszych – odporniejszych na rozerwanie, workach plastikowych, koloru czarnego z napisem "POPIÓŁ".
  • Worki z popiołem będą odbierane w Kurowie, Brzozowej Gaci i Olesinie co 1 miesiąc, a w pozostałych miejscowościach raz na 2 miesiące, razem z innymi odpadami komunalnymi w dniu ich odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • W czarne worki plastikowe przeznaczone na popiół będzie nas zaopatrywać firma wywożąca odpady. W przypadku nie otrzymania worka lub większego zapotrzebowania na nie otrzymamy je w Urzędzie Gminy Kurów.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 213/2015/D/OZ z dnia 17.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn.:

"Pielęgnacja pomników przyrody - dębów szypułkowych
na terenie Gminy Kurów

w miejscowościach Klementowice, Kłoda i Barłogi"

jest dotowana na podstawie umowy nr 116/2014/D/OP z dnia 22.04.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

G M I N A    K U R Ó W

Budowa przyłączy kanalizacyjnych
w ramach realizowanego przedsięwzięcia

"Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I."

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OBYWATEL.GOV.PL - Informacje i usługi przyjazne obywatelom

OBYWATEL.GOV.PL - Informacje i usługi przyjazne obywatelom

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy - Mikroporady.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Kurów, ul. I Armii WP 1
(Punkt Informacji Turystycznej)

Czwartek
godz. 8.00 - 12.00

Plik PDFInformacja - Nieodpłatna pomoc prawna

Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

Rozkłady jazdy PKS
Statystyki
Dziś76
Wszystkie177792
Firmy lokalne
© 2016 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.