Baner z napisem Zapraszamy do udziału w konkursie Złap Rybkę Baner z napisem Zapraszamy do udziału w konkursie Z Rybką Za Pan Brat

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje kolejną edycję konkursów dla dzieci pod nazwą "Z rybką za Pan Brat" oraz "Złap rybkę". Głównym założeniem konkursów jest upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o rybach słodkowodnych żyjących w naturalnym środowisku w stawach, jeziorach, rzekach oraz innych akwenach.

Konkursy mają charakter edukacyjny i mają na celu przedstawienie swoich pasji związanych z rybami i wędkarstwem, a także przybliżenie ciekawych historii, wypraw i przygód oraz podzielenie się wiedzą związaną ze zwyczajami z życia ryb. Mile widziane będzie zaprezentowanie ciekawostek w przedmiotowej tematyce np. które ryby żyją najdłużej, są największe, rzadko występują lub są pod ochroną. Organizowane konkursy przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-15 lat, zamieszkujące województwo lubelskie. Zgłoszenia prac do konkursów należy dokonać na stosownych formularzach w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.

Więcej informacji o regulaminy konkursów dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

Zakład Usług Komunalnych w Kurowie informuje, iż zaplanowany na 09.06.2023 r. (piątek) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, instytucje, firmy) odbędzie się 07.06.2023 r. (środa).

Za utrudnienia przepraszamy.

Obraz Andrzeja Jędruszczaka

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Andrzeja Jędruszczaka i jego córki Joanny.

7 czerwca 2023 r. (środa), godz. 18:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie.

Twórca jest absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Twierdzi, że wszyscy ludzie szukają piękna. On odnajduje go w bogactwie świata przyrody i z niego czerpie inspiracje do swoich prac. Córka Joanna podziela pasję ojca, wyraża siebie w rysunku, maluje kwiaty.

Baner Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo!

Wyświetla grafikę w większym rozmiarze w nakładce: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) - Ulotka informacyjnaSzanowni Rolnicy,
od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych.

Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Urząd Miasta Puławy serdecznie zaprasza od 1 do 30 czerwca do udziału w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2023 dla Miasta Puławy.

Wyświetla grafikę w większym rozmiarze w nakładce: Plakat - Kręć kilometry dla Puław! Wyświetla grafikę w większym rozmiarze w nakładce: Plakat - Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2023. Kalendarz wydarzeń - Puławy

Więcej informacji znajdziesz na stronie Miasta Puławy.

Logo Narodowego Funduszu Zdrowia oraz napis Środa z profilaktykąNarodowy Fundusz Zdrowia w przygotowanym materiale edukacyjnym przypomina, jakie wykonać badania planując ciążę? Jakie szczególne uprawnienia przysługują kobietom w ciąży i w połogu? Kto może skorzystać z programu badań prenatalnych? Które ćwiczenia wykonywać w ciąży i po porodzie?

Dbamy o mamy

Kobiety ciąży mają prawo do:

  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach
  • bezpłatnych leków (oznaczonych jako leki "C").

Dowiedz się, jakie jeszcze prawa ci przysługują

Program badań prenatalnych

Logo Gminnego Ośrodka Kultury w KurowieGminny Ośrodek Kultury zaprasza na wycieczkę do Warszawy.

Termin wydarzenia: 18 czerwca 2023 r.

W programie: Spacer po Starym Mieście; spektakl Kwartet w Teatrze Ateneum.

Środek transportu: autokar

Koszt wycieczki: 150 zł.

Zapisy: do 5 czerwca 2023 r. w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie – osobiście lub telefonicznie 81 8811099.

21 czerwca w ponad 20 państwach Unii Europejskiej będzie obchodzony V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane właśnie 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą "Co działa, aby zapobiec włamaniom do mieszkań?":

Więcej informacji dotyczących kampanii znajduje się na stronie Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie wykupiła dostęp do portalu Legimi, gdzie zgromadzono ponad 75 tysięcy światowych bestsellerów w formie ebooków i audiobooków.

Aby skorzystać z bezpłatnego dostępu do publikacji należy zgłosić się do biblioteki, po ważny przez miesiąc kod aktywacyjny. Kody będą wydawane wyłącznie czytelnikom biblioteki posiadającym aktywną kartę biblioteczną. Ilość kodów jest ograniczona. Zapraszamy.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kurów uchwały Nr V/46/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów.

Uchwała wraz z załącznikiem graficznym określającym granice obszaru sporządzenia zmiany miejscowego planu umieszczona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów w zakładce Prawo lokalne.

Jednocześnie informuję, że w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu, w ramach której opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do opracowywanej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2023 r., z podaniem imienia i nazwiska, adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić w formie:

  1. papierowej:
    1. na piśmie poprzez złożenie w sekretariacie (pok. nr 18) siedziby Urzędu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów,
    2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów;
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP ESP: /8dguj0r78k/SkrytkaESP lub /8dguj0r78k/skrzynka1.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów (zakładka: Ochrona Danych Osobowych > Klauzule informacyjne).

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

W związku z rozpoczętym sezonem związanym z pielęgnacją przydomowych terenów, koszeniem traw i wycinaniem gałęzi informuję, że na terenie gminy Kurów obowiązuje workowy system zbierania i gromadzenia odpadów selektywnie zebranych. Sposób ten wynika z ustaleń "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kurów" przyjętego uchwałą rady Gminy Kurów nr XVII/164/2020 z dnia 28 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r., poz. 5285) określonych w § 2.

Mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają zapewniony odbiór bioodpadów z worków przeznaczonych na te odpady bezpośrednio sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na dany rok. Dotyczy to drobnych odpadów z ogrodów (części roślin, liście, trawy, drobne gałęzie, bez ziemi). W przypadku przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy podcinaniu krzewinek, ozdobnych krzewów i wycinaniu innych gałęzi rośliny i zgromadzeniu większych gabarytowo i ilościowo odpadów zielonych nierozdrobnionych, należy je zawieźć na własny koszt do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szumowie. Przyjęcie odpadu jest nieodpłatne.

Odpady zielone - gałęzie

Komunikaty Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie dotyczące:

  1. Zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.
  2. Weryfikacji opryskiwaczy.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa do rolników na temat dopłat do zbóż w 2023 roku.

Wyświetla grafikę w większym rozmiarze w nakładce: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa do rolników na temat dopłat do zbóż w 2023 roku

Zobacz grafikę w powiększeniu: Plakat - Rodzinny rajd rowerowy Puławy-Bonów-Puławy: Kręcimy dla PuławStarosta Puławski i Puławska Grupa Rowerowa serdecznie zapraszają na Rodzinny rajd rowerowy Puławy – Bonów – Puławy "Kręcimy dla Puław".

Start: sobota, 17 czerwca 2023 roku Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19 o godz. 9.00, pakiety startowe będą wydawane od godz. 8.00.

Zapisy mailowe na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 6 czerwca lub do wyczerpania miejsc.

Regulamin i szczegóły imprezy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Rozporządzenia Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2023 r., poz. 2982), w okresie od 1 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023.