Herb Województwa Lubelskiego oraz logo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie

"OSP Kurów wspiera uchodźców z Ukrainy"

Celem zadania jest pomoc uchodźcom z Ukrainy podróżujących własnym transportem i autokarami, którzy zatrzymują się w Miejscu Obsługi Pasażera na trasie S17 w Markuszowie na przystanku do docelowego miejsca pobytu w formie zakupu 100 porcji zupy 0,5 l codziennie przez 20 dni tj. 21 marca – 9 kwietnia 2022 r. i dostarczenie ich do punktu pomocowego. Łącznie 2000 porcji tj. 1000 litrów zupy.

Od początku migracji uchodźców działa na MOP Markuszów miejsce, w którym wolontariusze, mieszkańcy województwa lubelskiego, powiatu puławskiego, gminy Markuszów i gmin sąsiednich, strażacy, ludzie dobrej woli dostarczają paczki, kanapki, gotują ciepłe posiłki. Zaopatrują w niezbędne potrzeby wszystkich uchodźców – autokary z dziećmi, kobiety z dziećmi i całe rodziny.

Niech realizowane zadanie będzie choć małą częścią wkładu w tak wielkim dziele pomocy drugiemu człowiekowi oraz wyrazem wsparcia naszego stowarzyszenia i Województwa Lubelskiego.

Gratulujemy inicjatorom oraz wszystkim angażującym się osobom!

Zadanie publiczne pn.: "OSP Kurów wspiera uchodźców z Ukrainy" jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego zgodnie z zawartą umową nr 7/NGO/22 z dn. 21 marca 2022 r.

Korzystając z okazji składamy Wszystkim serdeczne podziękowania za przekazywane dary, środki finansowe w kwocie 8 063,00 zł, pomoc, pracę wolontariuszy, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie, Spółdzielni Socjalnej "Złoty Kur", parafiom z terenu gminy oraz naszym członkom za zaangażowanie i niezawodność w pomocy uchodźcom, w szczególności przebywających na terenie naszej gminy!