Baner z napisami: S-A-M! Samodzielność - Aktywność - Mobilność! oraz Dostępne Mieszkanie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z samorządami powiatowymi realizuje program "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!"

"Dostępne Mieszkanie" to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.