Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej w ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” przygotowała publikację pt. "Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo" pod red. naukową Piotra Gołasy.

W publikacji zawarto zagadnienia dotykające rozmaitych obszarów mających wpływ na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Polsce tj. kwestii prawnych, ekonomicznych, technicznych i społecznych. Zakres zagadnień został uzgodniony poprzez szeroko prowadzone konsultacje z przedstawicielami świata nauki, przedsiębiorcami, przedstawicielami władz samorządowych, a zwłaszcza obywatelami, którzy z dostępnych rozwiązań będą w przyszłości korzystać.