Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że od dnia 16 grudnia 2022 r., z uwagi na rozpoczęty remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, funkcjonowanie oddziału zostaje przeniesione do pomieszczeń na parterze budynku Pawilonu A Szpitala Specjalistycznego w miejsce dotychczasowego Zakładu Rehabilitacji.