Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie ogłasza nabór uczestników do Klubu SENIOR+ z siedzibą w Kłodzie.

Uczestnikami Klubu mogą zostać nieaktywni zawodowo mieszkańcy gminy Kurów  w wieku powyżej 60 roku życia. Udział w Klubie pozwoli wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu SENIOR+ w Kłodzie należy:

  1. Wypełnić deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami dostępną na stronie internetowej bądź w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie.
  2. Złożyć dokumenty w OPS Kurów (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00).

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 20 uczestników Klubu SENIOR+.

Pierwszeństwo udziału w Klubie w Kłodzie ma kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach naboru.

Szczegółowe informacje dotyczące Klubu Senior+ w Kłodzie można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie przy ul. Lubelskiej 45, 24-170 Kurów lub pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Zasady naboru i uczestnictwa w Klubie Senior+ w Kłodzie są ustalone w Regulaminie Klubu.