1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Ponadto ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m.in. świadczeń gwarantowanych, do których należy szczególnie zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kurowie, ul. Lubelska 45, nr tel. 81 88 11 490 lub 81 88 08 068.