Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 2019/2020

Termin składania wniosków: 01.09.2019 r. - 16.09.2019 r.
Dla słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych: 01.09.2019 r. - 16.10.2019 r.