Informacja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego.