W załączniku dostępne są plansze z naniesionymi zmianami po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektów przekształceń.

zipPlansze z naniesionymi zmianami95.65 MB