Urząd Gminy Kurów zwraca się z prośbą o wycenę robót związanych z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej po wykopach kanalizacji sanitarnej na ulicach Kowalska oraz Kościuszki.