Gmina Kurów planuje w 2019 r. zorganizować prace społecznie-użyteczne, które realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka.

Rodzaj prac:

  1. Opieka nad osoba starszą.
  2. Prace porządkowe na terenie Kurowa.

Warunkiem uczestnictwa w pracach jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej.

Wymiar prac: 40 godzin miesięcznie.