Zarząd Powiatu Puławskiego informuje, że ogłoszone zostało 5 siódmych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie gminy Żyrzyn, obręb Żyrzyn.