"Bezpieczni od azbestu" - film edukacyjny

"Bezpieczni od azbestu" - film instruktażowy

"Co wiedzą o azbeście najmłodsi"

Film można obejrzeć na Facebooku.