W związku z powtarzającymi się przypadkami braku nadzoru nad psami, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i wszystkich mieszkańców przypominam, iż właściciele psów i opiekunowie psów zobowiązani są do sprawowania należytej opieki nad swymi zwierzętami oraz do zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo innym. W tym celu należy nie dopuszczać do swobodnego biegania psów po ulicach, wyprowadzania psów w niedozwolone miejsca, bez smyczy i kagańca, doprowadzania psów do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnienie.

Należy również zapobiegać wydostawaniu się psów poza granice nieruchomości oraz umieszczania w widocznym miejscu stosownych tabliczek ostrzegawczych.

Psy pozostawione bez opieki lub biegające swobodnie po ulicach będą uznawane za bezpańskie i podlegać będą wyłapywaniu i umieszczeniu w schronisku.

Przypominam również o obowiązku poddawania zwierząt szczepieniom ochronnym.

Pamiętajmy również, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (art. 9) zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Pies musi mieć zapewnione schronienie przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego i wody.

Nieprzestrzeganie i naruszenie powyższych zasad będzie podlegało sankcjom grzywny.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Małecki