Informujemy mieszkańców objętych budową II Etapu kanalizacji sanitarnej o możliwości zgłaszania ewentualnych uwag do protokołu odbioru spisywanego z wykonawcą robót - firmą Taylor Sp. z o.o., po wykonaniu podłączenia do budynku i zakończeniu wszelkich prac ziemnych na nieruchomości w terminie do 15 lipca 2019 r.

ZUK Sp. z o.o. w Kurowie