Apel Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.