Przedmiot zamówienia: "Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Kurów" zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie umożliwiającym użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.