Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac.