Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i innych szkół do wzięcia udziału w XVIII Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1 marca 2020 r.

Turniej recytatorski rozpocznie się 11.03.2020 r. o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie.