Garfield i Reksio
Garfield i Reksio®
oficjalnym znakiem SAFE-ANIMAL
© Paws. All Rights Reserved.

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kurów na rok 2020, przyjętego Uchwałą Nr XIII/118/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 6 lutego 2020 r. gmina nadal realizuje:

  • bezpłatną sterylizację albo kastrację zwierząt domowych, a ponadto:
  • bezpłatne, elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów.

Zabiegom mogą być poddane zwierzęta na wniosek ich właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Kurów.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów, polega na wszczepieniu, elektronicznego transpondera (czipa) pod skórę psa.

Dane o zaczipowanych zwierzętach zostaną wprowadzone do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-Animal*, zrzeszonej w EUROPETNET.

Zabiegi są dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych, z którymi gmina podpisała umowę na wykonywanie tych usług.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego zabiegu sterylizacji, kastracji lub znakowania zwierząt będzie posiadanie aktualnego szczepienia pieska przeciwko wściekliźnie oraz wypełnienie i złożenie w UG Kurów, przez właściciela, wniosku wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.

Formularze wniosków są do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Kurów – Sekretariat.

Logotyp Safe-Animal* SAFE-ANIMAL jest międzynarodowym zbiorem danych o zaczipowanych zwierzętach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.safe-animal.eu.