Nadleśnictwo Puławy, informuje, że w dniach 1-31 maja 2020 roku na terenie Nadleśnictwa oraz na terenie lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w Gminach:

  • Garbów - na powierzchni 601,91 ha (PUL1, PUL2, PUL3)
  • Kurów - na powierzchni 136,40 ha (PUL4)

planowane jest przeprowadzenie zabiegu ograniczania populacji chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca techniką agrolotniczą. Konkretny termin zostanie ustalony na podstawie prowadzonego monitoringu rójki oraz badania dojrzałości jaj chrabąszczy.

Do oprysków użyty będzie preparat Mospilan 20 SP z adiuwantem Ikar 95 EC i wodą, czas trwania zabiegu: 5-6 dni.

Obszar planowany do objęcia zabiegiem zaznaczono na załączonych mapach, w terenie będzie oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstępu.