Ogłoszenie - Kurenda Fundacji Dar OZE, dotyczące oferty aktualnego dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020.