ReligijneW dniu 22 maja 2019 roku, o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie rozpoczną się prezentacje uczestników

XIX Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy o tematyce Religijnej

Zapraszamy

Patronat honorowy: Wójt Gminy Kurów