Powiększ grafikę: Jan PocekJan Pocek

Słowo o poecie Magdalena Połoncarz
Wiersze czytać będzie Jerzy Rogalski

23 listopada 2017, godz. 18:00
Sala Wikariatu w Kurowie

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Chór Gminy Kurów

Zapraszamy