Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 20 lutego 2023 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35 wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 23 marca 2023 r. godz. 1100 dotyczącym sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Klementowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 644/3, o pow. 0,2422 ha.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.