Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 3 kwietnia 2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 6 maja 2019 r. godz. 10:00 dotyczącym dzierżawy na okres 10 lat 2,00 ha gruntu rolnego mienia komunalnego położonego w Kurowie przy ul. Fabrycznej, stanowiącego część gruntów "Okręglice" oznaczonego w ewidencji gruntów nr 496/1 (kwatera nr 5), dla którego założona jest księga wieczysta LU1P/00111135/1.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

pdfZarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Kurów z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu dzierżawy na okres 10 lat działki rolnej mienia komunalnego o powierzchni 2,00 ha, położonej w Kurowie przy ul. Fabrycznej, stanowiącej część gruntu "Okręglice" oznaczonej w ewidencji gruntów nr 496/1, kwatera numer 5262.78 KB

pdfZarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Kurów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 10 lat gruntu rolnego mienia komunalnego, o powierzchni 2,00 ha położonego w Kurowie, stanowiącego część gruntów "Okręglice" oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 496/1 kwatera numer 5280.98 KB