Wójt Gminy Kurów informuje,

że w dniu 4 września 2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, wywieszono na okres 21 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 30 września 2019 r. godz. 10:00 dotyczącym sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Szumowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 663 o pow. 0,84 ha.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.