Wójt Gminy Kurów
informuje
iż w dniu 14 maja 2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy wywieszony został na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość mienia komunalnego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość położona jest w Szumowie, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 663 o powierzchni 0,84 ha przeznaczona zgodnie z planem zagospodarowania pod eksploatację kopalin pospolitych.

Wykaz podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów.

pdfZarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Kurów z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość mienia komunalnego, położoną w Szumowie przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego761.47 KB