Wójt Gminy Kurów
informuje
że w dniu 4 lutego 2020 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35 wywieszono na okres 21 dni wykazy nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w drodze przetargów i bezprzetargowego oraz wykaz obejmujący nieruchomość mienia komunalnego przeznaczoną do bezprzetargowej sprzedaży.

Wykazy podane będą do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazów zamieszczona będzie jednorazowo w prasie lokalnej – Wspólnota Puławska.