Wójt Gminy Kurów we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kurowie oraz Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kraśniku planuje utworzyć spółdzielnię socjalną, której celem będzie stworzenie nowych miejsc pracy dla osób potrzebujących. Planujemy zająć się usługami gastronomicznymi oraz cateringiem. Z usług spółdzielni korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Kurów, jak również instytucje. Pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni, a wsparcie finansowe i merytoryczne zapewnią pracownicy OWES.

Warunkiem podjęcia pracy w spółdzielni jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub legitymowanie się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnoprawności.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w spółdzielni prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub pod nr tel. 81 88 11 490.