Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji, Środków Pomocowych i Oświaty.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata, w związku z czym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Informujemy, iż żadna ze złożonych ofert nie spełnia stawianych wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Kurów, dn. 7 lutego 2022 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście lub zostaną zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury naboru.
 2. Zniszczenia dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
 3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Magdalena Mikos zamieszkała: Płonki.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i egzekucji w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz wysoką ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 7 lutego 2022 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
 2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
 3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.

Informacja o wyniku wstępnej selekcji wniosków aplikacyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zostali zakwalifikowani kandydaci, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Mikos Magdalena, zam. Płonki,
 2. Pietrzniak Beata, zam. Czesławice,
 3. Kochan-Stypuła Iwona, zam. Puławy,
 4. Śmich Damian, zam. Puławy,
 5. Michalska Katarzyna, zam. Kurów,
 6. Szaruga Monika, zam. Borysów,
 7. Boguszewska-Rejmak Sylwia, zam. Płonki,

Ostateczna ocena kandydatów, na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 2 lutego 2022 r. (środa) o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35.

Zakwalifikowani kandydaci nie będą indywidualnie powiadomieni.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor d/s księgowości podatkowej i egzekucji.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Beata Zagulska zam. Nowy Dwór Mazowiecki.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i egzekucji w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz najwyższą ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 25 maja 2021 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
 2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
 3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.

Informacja o wynikach konkursu

Wójt Gminy Kurów informuje, że w wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie – 1/4 etatu, najlepszym kandydatem do zatrudnienia na tym stanowisku wybrany został Pan Bogdan Lipiński zam. Lublin.

Uzasadnienie

Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie oraz uzyskał najwyższą ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 14 maja 2021 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
 2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
 3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko d/s księgowości budżetowej i podatkowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a PANI KATARZYNA MAJ zamieszkała: SIELCE.

Uzasadnienie: Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskał wysoką liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz wysoką ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 12 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
 2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
 3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.