INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE
NA STANOWISKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Tomaszewska, zamieszkała w Końskowoli.

Wójt Gminy Kurów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora dla Zespołów Placówek Oświatowych, dla których Gmina Kurów jest organem prowadzącym:

  1. Zespołu Placówek Oświatowych w Klementowicach, Klementowice 230, 24-170 Kurów
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurowie, ul. Lubelska 16, 24-170 Kurów.

Termin składania ofert upływa 15 maja 2019 r.