Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalisty ds. Kadrowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalisty ds. Ekonomicznych

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. ekonomicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kurowie, została wybrana Pani Agnieszka Pietrasiak zamieszkała Płonki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Pietrasiak spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalista ds. ekonomicznych. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem. Posiada odpowiednie predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów.

Dyrektor
mgr Włodzimierz Żurkowski

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor d/s księgowości podatkowej i egzekucji.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Beata Zagulska zam. Nowy Dwór Mazowiecki.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i egzekucji w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz najwyższą ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 25 maja 2021 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
  2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
  3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.

Informacja o wynikach konkursu

Wójt Gminy Kurów informuje, że w wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie – 1/4 etatu, najlepszym kandydatem do zatrudnienia na tym stanowisku wybrany został Pan Bogdan Lipiński zam. Lublin.

Uzasadnienie

Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie oraz uzyskał najwyższą ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 14 maja 2021 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
  2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
  3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko d/s księgowości budżetowej i podatkowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a PANI KATARZYNA MAJ zamieszkała: SIELCE.

Uzasadnienie: Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskał wysoką liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz wysoką ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 12 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
  2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
  3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.