Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z przebudową układu uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Olesin

Wartość dofinansowania: 1 800 000,00 zł
Wartość całkowita: 2 816 700,00 zł

Opis zadania:

 • budowa 2 zbiorników retencyjnych o pojemności 200 m3 każdy
 • przebudowa obudów studni głębinowych
 • budowa fundamentu i wiaty pod agregat prądotwórczy
 • budowa fundamentów pod urządzenia wewnątrz SUW
 • prace budowlane w budynku ujęcia wody
 • budowa przewodów instalacji wewnętrznej działki, między obiektowych
 • dostawa i montaż zestawu pompy płucznej do płukania filtrów
 • dostawa i montaż osuszaczy powietrza
 • wymiana aeratora
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego wraz z niezbędnym osprzętem
 • wymiana orurowania w budynku SUW na rurociągi ze stali nierdzewnej
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
 • wykonanie systemu wizualizacji
 • wykonanie instalacji sterowania systemem automatycznego płukania
 • wymiana nawierzchni drogowej
 • wykonanie monitoringu stacji uzdatniania wody.

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi gminnej nr 107724L na odcinku od km 0+955 do km 1+685 w miejscowości Płonki
Przebudowa drogi gminnej nr 107744L na odcinku od km 0+000 do km 0+476 w miejscowości Kłoda
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 3095) na odcinku od km 0+000 do km 0+115 w miejscowości Kurów
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 197/1) na odcinku od km 0+000 do km 0+680 w miejscowości Klementowice
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 593/4) na odcinku od km 0+000 do km 0+135 w miejscowości Klementowice
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 666/1) na odcinku od km 0+000 do km 0+576 w miejscowości Klementowice
Przebudowa drogi gminnej nr 107750L na odcinku od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Płonki
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 473/3 i 1064) na odcinku od km 0+000 do km 0+261 w miejscowości Klementowice
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 1057/8) na odcinku od km 0+000 do km 0+041 w miejscowości Klementowice
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 148) na odcinku od km 0+000 do km 0+260 w miejscowości Brzozowa Gać
Przebudowa drogi gminnej nr 112999L w miejscowości Marianka na odcinku długości 244,70mb
Przebudowa drogi gminnej 107743L na odc. od km 0+002,75 do km 0+425,00 w miejscowości Wólka Nowodworska
Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej (ul. Warszawska) w Kurowie

Wartość dofinansowania: 1 210 484,00 zł
Wartość całkowita: 1 283 179,51 zł

Opis zadań: Wykonanie m.in. robót przygotowawczych i ziemnych, podbudowy, jezdni asfaltowej, nawierzchni z kostki brukowej betonowej, robót wykończeniowych, oznakowania pionowego.