Ogłoszenia i komunikaty

Wyświetla grafikę w większym rozmiarze w nakładce: Informacja o badaniach mammograficznychRak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku nowotwór piersi diagnozuje się u 12% kobiet. W Polsce obserwuje się rosnący trend umieralności a zgłaszalność uprawnionych do badań profilaktycznych Pań wynosi zaledwie około 37%.

Nie odkładaj badań na później. Zbadaj się i zyskaj spokój.

Mammografia jest podstawowym, bezpłatnym badaniem profilaktycznym wykonywanym w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka bez skierowania lekarskiego.

Baner informujący o starcie konkursów Wolontariusz Roku i Koordynator Roku 2022 Korpusu Solidartności

Narodowy Instytut Wolności informuje o organizowanych przez NIW konkursach na Wolontariusza Roku i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2022.

NIW poprzez swoje działania chce podziękować wolontariuszom – czyli tym, którzy poświęcają swój czas i bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym, a także docenić koordynatorów wolontariatu – osób, które organizują prace wolontariuszy, dbają o sprawny jej przebieg i kierowanie wsparcia do najbardziej potrzebujących.

Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej (nie dotyczy gazu z gazociągu, ani ciepła z sieci ciepłowniczej.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza m. in. dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, skroplonym gazem LPG albo olejem, wydane zostało również rozporządzenie określające wzór wniosku o dodatek (wzór wniosku w załączniku).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • 3000 zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego albo
 • 1000 zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym albo
 • 500 zł – kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • 2000 zł – kocioł olejowy.

Zgodnie z ustawą w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Wnioski będzie można składać w wersji papierowej w w obu budynkach OPS Kurów – przy ul. Lubelskiej 45 oraz w budynku na placu gminnym przy ul. Lubelskiej 35. Wnioski można składać też przez platformę e-PUAP (podpisane profilem zaufanym). Na dzień dzisiejszy w e-PUAP nie ma aktywnego formularza wniosku.

Skorzystanie z dodatku wymaga wywiązania się z obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Można tego dokonać w Urzędzie Gminy.

Logo Gminnego Ośrodka Kultury w KurowieGminny Ośrodek Kultury w Kurowie organizuje wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na balet Piotra Czajkowskiego Dziadek do orzechów.

Wyjazd 26 listopada, powrót 27 listopada.

Szczegóły i zapisy w placówce lub pod nr. 818811099

Oferujemy zatrudnienie w wymiarze 5 godzin tygodniowo, zajęcia dwa razy w tygodniu, w godz. 9.30-12.00.

Oczekujemy na osobę z Kurowa lub okolic, która ma dobry kontakt z dziećmi i posiada uprawnienia do nauczania j. angielskiego.

Zachęcamy do składania ofert tel. 81 8811041, sekretariat Gminnego Przedszkola w Kurowie ul. Grzegorza Piramowicza 1, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Urząd Gminy Kurów poszukuje właścicieli lub nowego domu dla psa przebywającego w Kurowie ul. Lubelska 45, przy Posterunku Policji.

Właściciela, każdą osobę która rozpoznaje psa i może pomóc w ustaleniu właściciela oraz osoby zainteresowane stworzeniem psu domu prosimy o kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 81-88-75-005 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Pies siedzący na trawie

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021 Plus. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w celu złożenia wniosku oraz odebrania skierowania w terminie do 31 października 2022 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w siedzibie Ośrodka, ul. Lubelska 45 oraz pod numerem telefonu 81 88 11 490.

Wyświetla grafikę w większym rozmiarze w nakładce: Lubelski e-bazarek - Plakat promującyLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zachęca rolników w korzystania z Lubelskiego e-bazarku.

 • Chcesz sprzedać swoje produkty?
 • Posiadasz w ofercie owoce, warzywa, miody, produkty ekologiczne, ryby, przyprawy?
 • Pieczesz ciasta, chleby i inne pieczywo?
 • Oferujesz usługi rolnicze?
 • Dodaj ogłoszenie na portalu ogłoszeniowym: www.lubelskiebazarek.pl

Ogłoszenia są całkowicie bezpłatne!

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wyświetla grafikę w większym rozmiarze w nakładce: Nabór do Zespołu Pieśni i Tańca Biały Kur dla dzieci klas I-VZespół Pieśni i Tańca "Biały Kur" ogłasza pierwszy nabór do zespołu dla uczniów klas I-V. Zajęcia odbywać się będą w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie:

 • Klasy I - czwartki, godz. 11:40 - 12:25
 • Klasy II - środy, godz. 12:45 - 13:30
 • Klasy III - czwartki, godz. 12:45 - 13:30
 • Klasy IV - środy, godz. 13:50 - 14:35
 • Klasy V - czwartki, godz. 13:50 - 14:35

Zajęcia prowadzić będzie Pani Paulina Pietroń - instruktor, choreograf Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych oraz tancerka Zespołu Pieśni i Tańca "Powiśle" im. Kazimiery Walczak "Mamci" w Puławach.

Dla uczniów uczęszczających do zespołu przewidziane będą dodatkowe atrakcje: spotkania integracyjne, warsztaty, występy, pokazy sztuki, zabawy, spektakle i wycieczki, w tym dwudniowy wyjazd w okresie ferii na zgrupowanie w Krasnobrodzie z innymi zespołami pieśni i tańca.

Szczegóły projektu zostaną przedstawione: rodzicom uczniów podczas wywiadówki szkolnej dn. 8 września 2022 roku oraz uczniom przez nauczycieli, wychowawców i koordynatorów szkolnych.

Koordynatorzy i opiekunowie szkolni ZPIT "Biały Kur":

 • Hanna Żurkowska
 • Małgorzata Bachanek
 • Jolanta Królik
 • Michał Guz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do świetnej zabawy.