Logotypy: Unia Europejska, PROW na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej" pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębie"współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym reakcji i kultury oraz powiązanej infrastruktury" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Kurów informuje, że w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębie".

Logotypy: Unia Europejska, LGD Zielony Pierścień, LEADER, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Choszczowie mająca na celu stworzenie warunków do lokalnej działalności kulturalnej przez budowę świetlicy wiejskiej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: liczba wybudowanych ogólnodostępnych obiektów na działalność kulturalną: 1 szt., liczba osób korzystających z infrastruktury w ciągu 5 lat od oddania obiektu do użytkowania: 120 osób.

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "Zielony Pierścień"