Logotypy: Unia Europejska, LGD Zielony Pierścień, LEADER, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Choszczowie mająca na celu stworzenie warunków do lokalnej działalności kulturalnej przez budowę świetlicy wiejskiej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: liczba wybudowanych ogólnodostępnych obiektów na działalność kulturalną: 1 szt., liczba osób korzystających z infrastruktury w ciągu 5 lat od oddania obiektu do użytkowania: 120 osób.

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "Zielony Pierścień"