Logotypy: Unia Europejska, PROW na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej" pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębie"współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym reakcji i kultury oraz powiązanej infrastruktury" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Kurów informuje, że w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębie".