Funkcję Wójta Gminy sprawuje Arkadiusz Małecki
Tel: (81) 88-11-151

Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje Marcin Chmurzyński
Tel: (81) 88-11-151

Funkcję Sekretarza od 1.02.2022 r. sprawuje Natalia Żurkowska
Tel: (081) 88-11-151

Funkcję Skarbnika od 16.09.2019 r. sprawuje Aleksandra Podleśna
Tel: (81) 88-11-151