Rozmiar czcionki: TPL_MX_JOOFREE4_BIGGERTPL_MX_JOOFREE4_RESETTPL_MX_JOOFREE4_SMALLER

DEKLARACJE PODATKOWE
(Strona Biuletynu
Informacji Publicznej)

O Nas...

Kwartalnik Gminy Kurów

O Nas... Kwartalnik Gminy Kurów (Numer 3/Marzec 2016)

Nr 3/Marzec 2016

Wszystkie numery

Najnowsze galerie
Drukuj

Mammobus 12 maja w Kurowie

poniedziałek, 02, maj 2016 18:50.

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezplatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się 12 maja przy Urzędzie Gminy w Kurowie, ul. Lubelska 35. Szczegóły w załączeniu.

Drukuj

Konkurs "Pamiętajmy o ogrodach"

poniedziałek, 02, maj 2016 08:41.

Stowarzyszenie "Kobiety Razem"
zaprasza serdecznie mieszkańców Klementowic do udziału w konkursie

"Pamiętajmy o ogrodach".

Drukuj

Uroczystości majowe 2016

środa, 27, kwiecień 2016 21:20.

Drukuj

Komunikat dot. Składowiska Odpadów w Szumowie

wtorek, 26, kwiecień 2016 18:56.

Od 1 lipca 2016 r. Składowisko Odpadów w Szumowie wstrzymuje swoją działalność - nie będą przyjmowane odpady do składowania.

Bez zmian działać będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kurów - przyjmujący odpady określone w komunikatach gm. Kurów - na dotychczasowych zasadach. Inne rodzaje odpadów nie będą przyjmowane.

Kierownik składowiska odpadów
mgr inż. Henryk Ginalski

Drukuj

Informacja w sprawie dopłat do materiału siewnego

poniedziałek, 25, kwiecień 2016 18:10.

Producenci rolni do 25 czerwa 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego (ARR) o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzanych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w informacji ARR w załączeniu.

Drukuj

ARMiR przypomina - 16 maja upływa terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2016 rok

środa, 20, kwiecień 2016 09:32.

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2016 rok.

Załączniki:
Pobierz plik (KomunikatARMiR_TerminWnPlBezp_04-2016.pdf)Komunikat ARMiR276 kB
Drukuj

Uwaga na próby wyłudzania pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek w Programie "Rodzina 500+"

piątek, 15, kwiecień 2016 20:42.

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli, w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+".

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 (04.2016)

piątek, 15, kwiecień 2016 09:48.

Wójt Gminy Kurów

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz uchwały Nr IX/69/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Drukuj

Komunikat w związku z ogłoszeniem naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski oraz opublikowanymi zasadami które różniły się od założeń wznawiamy nabór na instalacje fotowoltaiczne

środa, 13, kwiecień 2016 11:04.

Informuję, że Gmina Kurów przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb energetycznych gospodarstw domowych z terenu gminy poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Instalacja fotowoltaiczna zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp.

  • Przewidujemy montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach od 3-5kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW.
  • Przed wypełnieniem ankiety należy sprawdzić rachunki za dostawę energii elektrycznej i na tej podstawie określić zużycie i zapotrzebowanie na prąd.
  • Produkowana energia nie może być używana do produkcji rolniczej, w przypadku gospodarstw rolnych konieczne będzie rozdzielenie instalacji i montaż podlicznika (na koszt właściciela budynku).

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków. Nie można montować paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych zawierających azbest /eternit/.

Gmina złoży wniosek przy złożeniu ponad 100 deklaracji przez zainteresowanych, w przeciwnym razie deklaracje pozostaną bez rozpatrzenia.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy, którzy posiadają prawo do dysponowania nieruchomością i przedstawią aktualny wypis z Księgi Wieczystej, postanowienia sądowego, akt notarialny lub kopii aktu własności ziemi.

Informacje ogólne:

  • dofinansowanie: max. do 85% kosztów kwalifikowanych (odpłatność mieszkańca ok. 5 000 zł – za instalację o mocy 3 kW która w ciągu roku wytworzy ok 2 850 kWh/rok)
  • realizacja projektu będzie możliwa po ogłoszeniu konkursu i podpisaniu umowy o dofinansowanie przez gminę.

Kryteria naboru:

  • złożenie kompletnie wypełnionej i podpisanej dokumentacji DEKLARACJI UCZESTNICTWA i ANKIETY w terminie do 29 kwietnia 2016 r.,
  • pozytywna ocena formalna: sprawdzenie prawdziwości zawartych danych w deklaracji i ankiecie.

Ankiety i deklaracje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie można pobrać ze strony internetowej (deklaracja i ankieta w załączeniu) lub w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, pok. Nr 20 (piętro).

Załączniki:
Pobierz plik (Dekl_fotowoltaika_04-2016.pdf)Deklaracja wraz z ankietą209 kB
Drukuj

Szczepienie lisów w dniach 18-27 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 11, kwiecień 2016 18:44.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18-27 kwietnia 2016 r. planowanie jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20-30 dawek na 1km2.

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci przynęty koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym z umieszczonym w środku blistrem wypełnionym płynną zawiesiną ze szczepionką.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekrza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polować zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Nie wolno dotykać szczepionki !!!

Drukuj

XXIII Przegląd piosenki ekologicznej

piątek, 08, kwiecień 2016 18:27.

XXIII Przegląd piosenki ekologicznej

Drukuj

Eliminacje gminne XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego

piątek, 08, kwiecień 2016 18:26.

Eliminacje gminne XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego

Drukuj

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Klementowicach

piątek, 01, kwiecień 2016 21:52.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Klementowicach

Załączniki:
Pobierz plik (TablPamSiapek_04-2016_Przemowienie.pdf)Przemówienie okolicznościowe288 kB
Drukuj

Uroczystości 10 kwietnia 2016 r.

piątek, 01, kwiecień 2016 21:51.

Rocznice Katyńskie (10.04.2016)

Załączniki:
Pobierz plik (UrKatynskie_04-2016_Przemowienie.pdf)Przemówienie okolicznościowe116 kB
Drukuj

Baśń o Babie Jadze, sowie, kruku i kocie

piątek, 01, kwiecień 2016 21:50.

Baśń o Babie Jadze, sowie, kruku i kocie

Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 213/2015/D/OZ z dnia 17.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn.:

"Pielęgnacja pomników przyrody - dębów szypułkowych
na terenie Gminy Kurów

w miejscowościach Klementowice, Kłoda i Barłogi"

jest dotowana na podstawie umowy nr 116/2014/D/OP z dnia 22.04.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

G M I N A    K U R Ó W

Budowa przyłączy kanalizacyjnych
w ramach realizowanego przedsięwzięcia

"Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I."

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OBYWATEL.GOV.PL - Informacje i usługi przyjazne obywatelom

OBYWATEL.GOV.PL - Informacje i usługi przyjazne obywatelom

Promocja firm lokalnych

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy - Mikroporady.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Kurów, ul. I Armii WP 1
(Punkt Informacji Turystycznej)

Czwartek
godz. 8.00 - 12.00

Plik PDFInformacja - Nieodpłatna pomoc prawna

Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

Rozkłady jazdy PKS
Statystyki
Dziś7
Wszystkie173596
Firmy lokalne
© 2016 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.