Rozmiar czcionki: ZwiększUstaw domyślny rozmiarZmniejsz
Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Najnowsze galerie
Rozkłady jazdy PKS

eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Statystyki
Dziś8
Wszystkie88440
Firmy lokalne
Drukuj

"Dziedzictwo Kulturowe Gminy Kurów" - nowe wydanie

piątek, 19, wrzesień 2014 20:02.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nową wersją, uzupełnioną i poprawioną w roku 2014, publikacji "Dziedzictwo Kulturowe Gminy Kurów".

"Dziedzictwo Kulturowe Gminy Kurów". Wydanie 2014

Książka jest dostępna w zakładce "Publikacje".

Autor:

Wójt Gminy Kurów
Stanisław Wójcicki

Drukuj

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Kurów

czwartek, 18, wrzesień 2014 20:08.

Uprzejmie informujemy, że został przygotowany projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2015.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami), działające na terenie Gminy Kurów, do włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego celem jest określenie zakresu i zasad współpracy Gminy Kurów z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Prosimy o zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Kurów w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Forma konsultacji:

Wyrażenie pisemnej opinii dotyczącej przedmiotu konsultacji na załączonym formularzu.
Opinie, wnioski i uwagi dotyczące projektu uchwały można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , lub na adres: Urząd Gminy Kurów ul. Lubelska 35 24-170 Kurów

Termin konsultacji:

Od dnia 22.09.2014 r. do dnia 06.10.2014 roku

Z - ca Wójta Gminy Kurów
/-/Marek Muszyński

Drukuj

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

wtorek, 16, wrzesień 2014 15:06.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
– PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osoba pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Załączniki:
Pobierz plik (PomocPokrzywdzonym_09-2014.pdf)Pismo informacyjne63 Kb
Drukuj

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

poniedziałek, 15, wrzesień 2014 18:14.

Zapraszamy do współpracy lokalne podmioty gospodarcze lub organizacje pozarządowe do przystąpienia do programu Karta Dużej Rodziny. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

Drukuj

Regionalna Karta Dużej Rodziny

poniedziałek, 15, wrzesień 2014 18:10.

20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia programu "Regionalna Karta Dużej Rodziny".

Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne wychowujące troje i więcej dzieci bez względu na kryterium dochodowe.

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przyjmuje wnioski o wydanie Regionalnej Karty Dużej Rodziny.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl w zakładce "Regionalna Karta Dużej Rodziny" oraz w siedzibie ROPS, ul. Zana 38, 20-601 Lublin (IX piętro, pokój 922-3).

Na stronie ROPS znajduje się również zestawienie ulg i uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu oraz warunki otrzymania Karty. Wszystkie zainteresowane rodziny zapraszamy do złożenia wniosku.

Drukuj

Koncert charytatywny - Walczymy o życie Antosia

sobota, 13, wrzesień 2014 14:29.

Koncert charytatywny - Walczymy o życie Antosia

Drukuj

Mapa gminy z numeracja porządkowa nieruchomości

środa, 10, wrzesień 2014 19:39.

Urząd Gminy Kurów uprzejmie informuje, że pod adresem http://kurow.e-mapa.net/ została udostępniona numeracja porządkowa nieruchomości Gminy Kurów.

W serwisie mapowym znajduje się narzędzie do komunikacji z mieszkańcami, którzy korzystając z przycisku „Zgłoś problem” mogą zgłaszać ewentualne niezgodności numerów porządkowych nieruchomości.

Z-ca Wójta Gminy
Marek Muszyński

Drukuj

V Dni Muzyki "Kurów 2014"

piątek, 05, wrzesień 2014 19:56.

V Dni Muzyki "Kurów 2014"

Drukuj

Akcja szczepienia lisów w dniach 16-23 września 2014r.

czwartek, 04, wrzesień 2014 13:49.

W dniach 16-23 września br. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. W załączeniu znajdują się informacje dotyczące akcji, opis szczepionki oraz zasady postępowania. Nie wolno dotykać szczepionki!!!

Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Kurów z dnia 1 września 2014 roku

czwartek, 04, wrzesień 2014 11:53.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Kurów
z dnia 1 września 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Drukuj

Dożynki Gminne 2014 - Podziękowanie

środa, 03, wrzesień 2014 11:52.

Podziękowanie Wójta Gminy Kurów w związku z Dożynkami Gminnymi 2014.

Drukuj

Narodowe czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza (6.09.2014)

sobota, 30, sierpień 2014 15:03.

Narodowe czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza (6.09.2014)

Drukuj

Uroczystości w 75 Rocznicę Bombardowania Kurowa

sobota, 30, sierpień 2014 15:01.

Uroczystości w 75 Rocznicę Bombardowania Kurowa

Drukuj

VI czwórmecz szachowy

sobota, 30, sierpień 2014 15:00.

VI czwórmecz szachowy

Drukuj

Koncert zespołów tanecznych Lozioara i Cosizenele z Mołdawii i Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

środa, 27, sierpień 2014 20:12.

Koncert zespołów tanecznych Lozioara i Cosizenele z Mołdawii i Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 192/2013/D/OZ z dnia 17.06.2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn.:

"Pielęgnacja pomników przyrody - dębów szypułkowych na terenie Gminy Kurów
w miejscowościach Klementowice, Kłoda i Barłogi"

jest dotowana na podstawie umowy nr 116/2014/D/OP z dnia 22.04.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

G M I N A    K U R Ó W

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach realizowanego przedsięwzięcia
"Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I."

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promocja firm lokalnych

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

© 2014 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.