Rozmiar czcionki: ZwiększUstaw domyślny rozmiarZmniejsz

DEKLARACJE PODATKOWE
(Strona Biuletynu
Informacji Publicznej)

O Nas...

Kwartalnik Gminy Kurów

O Nas... Kwartalnik Gminy Kurów (Numer 2/Grudzień 2015)

Nr 2/Grudzień 2015

Wszystkie numery

Najnowsze galerie
Drukuj

Nowa, preferencyjna linia kredytowa uruchomiona przez ARiMR

piątek, 05, luty 2016 14:28.

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.

Drukuj

Ferie zimowe 2016

środa, 03, luty 2016 18:46.

Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka, "Przystanek" oraz Muzeum im. ks. Grzegorza Piramowicza zapraszają na ferie zimowe 2016. W programie m.in.:

 • spotkania w muzeum,
 • zajęcia dla dzieci,
 • warsztaty,
 • gry rekreacyjne,
 • zabawy ruchowe,
 • projekcje filmowe,
 • turnieje hokeja, bilarda i tenisa stołowego,
 • spektakle teatralne,
 • i wiele innych...

Szczegółowy kalendarz ferii oraz zaproszenia w załączeniu.

Drukuj

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat gruntu rolnego o powierzchni 0,35 ha położonego w Klementowicach

poniedziałek, 01, luty 2016 08:46.

Wójt Gminy Kurów
informuje

że, w dniu 1 lutego 2016 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35 wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 11 marca 2016 r. godz. 1000 dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat gruntu rolnego o powierzchni 0,35 ha mienia komunalnego położonego w Klementowicach, stanowiącego część działki nr 657/3.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów www.kurow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kurow.eu.

Drukuj

Komunikat w sprawie formularzy na wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016

piątek, 29, styczeń 2016 14:17.

Uprzejmie informuję, że mieszkańcy gminy, którzy nie otrzymali jeszcze formularzy na wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016, mogą formularze te odebrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, pokój nr 5 (parter budynku, przejście przez salę konferencyjną).

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wójcicki

Drukuj

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2016 rok

wtorek, 26, styczeń 2016 13:51.

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz.856 z późn. zm.) zapraszamy zainteresowane organizacje społeczne działające na terenie gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kurów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kurów na 2016 rok.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

 1. składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Kurów, pokój nr 18, w dni robocze w godz. od 800- do 1500 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 KURÓW
 2. składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem nr (81) 88 11 777 w. 36

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, mogą wydać opinie o projekcie, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

Niewydanie opinii w tym terminie, uznaje się za akceptację programu.

Drukuj

Spotkanie noworoczne 2016

piątek, 22, styczeń 2016 14:22.

Spotkanie noworoczne 2016

Drukuj

ARS CHORI 2016

piątek, 22, styczeń 2016 14:21.

ARS CHORI 2016

Drukuj

Szczeniaki pilnie poszukują domu !!!

środa, 20, styczeń 2016 16:44.

Trzy pieski i dwie suczki kundelki poszukują ciepłego domu u dobrych ludzi. Pieski są zdrowe i radosne. Wiek ok. 2 - 3 m-ce.

Wiadomość: w Urzędzie Gminy Kurów ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów tel. /81/ 88 11 151.

Szczeniaki pilnie poszukują domu !!!

Drukuj

Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (02.2016)

wtorek, 19, styczeń 2016 18:49.

Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 (wejście przez pokój nr 12).

Termin składania wniosków od 01 do 29 lutego 2016 r.
(Faktury z datą od 01.08.2015 r. do 31.01.2016 r.)

Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Drukuj

Ankietowe badania rolne realizowane przez GUS w 2016 r.

poniedziałek, 18, styczeń 2016 14:41.

Plakat informacyjny

Ankietowe badania rolne
realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w 2016 r.

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych.

Drukuj

153. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

sobota, 16, styczeń 2016 13:33.

153. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Załączniki:
Pobierz plik (53RoczPowstSty_2016_Przemowienie.pdf)Przemówienie okolicznościowe324 Kb
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży zabudowanej drewnianym budynkiem gospodarczym /komórką/ działki mienia komunalnego położonej w Kurowie przy ul. Krótkiej, oznaczonej nr 2785/1 o powierzchni 0,0294 ha

poniedziałek, 11, styczeń 2016 15:49.

Wójt Gminy Kurów
informuje

że, w dniu 11 stycznia 2016 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35 wywieszono na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wyznaczonym na dzień 12 lutego 2016 r. godz. 1000 dotyczącym sprzedaży zabudowanej drewnianym budynkiem gospodarczym /komórką/ działki mienia komunalnego położonej w Kurowie przy ul. Krótkiej, oznaczonej nr 2785/1 o powierzchni 0,0294 ha, przeznaczonej pod usługi komercyjne.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów www.kurow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kurow.eu.

Drukuj

Wieczór z tradycją

piątek, 08, styczeń 2016 15:10.

Wieczór z tradycją

Drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna

poniedziałek, 04, styczeń 2016 17:43.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 roku, rusza system nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Gminie Kurów bezpłatne porady prawne będą udzielane na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 października 2015 r., pomiędzy Wójtem Gminy Kurów i Starostą Powiatu Puławskiego.

Porady udzielane będą w każdy czwartek, w godz. od 8.00 do 12.00, w budynku przy ulicy I Armii WP 1, w pomieszczeniu Punktu Informacji Turystycznej, obok kościoła.

Więcej informacji w załączeniu.

Drukuj

Kwartalnik Gminy Kurów "O Nas...". Numer 2

wtorek, 29, grudzień 2015 18:08.

Załączniki:
Pobierz plik (ONas_2_201512.pdf.pdf)O Nas... (Numer 2/Grudzień 2015)8382 Kb
Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 213/2015/D/OZ z dnia 17.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn.:

"Pielęgnacja pomników przyrody - dębów szypułkowych
na terenie Gminy Kurów

w miejscowościach Klementowice, Kłoda i Barłogi"

jest dotowana na podstawie umowy nr 116/2014/D/OP z dnia 22.04.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

G M I N A    K U R Ó W

Budowa przyłączy kanalizacyjnych
w ramach realizowanego przedsięwzięcia

"Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I."

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OBYWATEL.GOV.PL - Informacje i usługi przyjazne obywatelom

OBYWATEL.GOV.PL - Informacje i usługi przyjazne obywatelom

Promocja firm lokalnych

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy - Mikroporady.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Kurów, ul. I Armii WP 1
(Punkt Informacji Turystycznej)

Czwartek
godz. 8.00 - 12.00

Plik PDFInformacja - Nieodpłatna pomoc prawna

Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

Rozkłady jazdy PKS
Statystyki
Dziś105
Wszystkie159944
Firmy lokalne
© 2016 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.