Rozmiar czcionki: ZwiększUstaw domyślny rozmiarZmniejsz
Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Najnowsze galerie
Rozkłady jazdy PKS

eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Statystyki
Dziś134
Wszystkie89830
Firmy lokalne
Drukuj

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie z dnia 26 września 2014 roku

piątek, 26, wrzesień 2014 17:29.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie
z dnia 26 września 2014 roku

Działając na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., Gminna Komisja Wyborcza w Kurowie powołana dla przeprowadzenia w/w wyborów, podaje do publicznej wiadomości informacje o składzie oraz miejscu, dniach i godzinach dyżurów komisji.

Drukuj

Zapraszamy na imprezę rekreacyjną organizowaną na rzecz osób niepełnosprawnych

piątek, 26, wrzesień 2014 17:23.

Zapraszamy na imprezę rekreacyjną organizowaną na rzecz osób niepełnosprawnych

Drukuj

Zebranie mieszkańców Kurowa w dniu 28 września 2014 r.

czwartek, 25, wrzesień 2014 23:11.

Zebranie mieszkańców Kurowa w dniu 28 września 2014 r.

Drukuj

Uwaga TWÓJ DOWÓD OSOBISTY MÓGŁ STRACIĆ WAŻNOŚĆ !

środa, 24, wrzesień 2014 21:03.

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego. Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie nowego dokumentu należy złożyć w Urzędzie Gminy Kurów nie później, niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

Przypominamy jednocześnie, iż dowód osobisty traci ważność również w przypadku zmiany danych, które są na nim uwidocznione.

Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Kurów z dnia 19 września 2014 r.

wtorek, 23, wrzesień 2014 16:49.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KURÓW
z dnia 19 września 2014 r.

o numerach i granicach stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Kurów oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kurów, Rady Powiatu Puławskiego, Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz wyborach na Wójta Gminy Kurów, zarządzonych na 16 listopada 2014 roku.

Drukuj

"Dziedzictwo Kulturowe Gminy Kurów" - nowe wydanie

piątek, 19, wrzesień 2014 20:02.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nową wersją, uzupełnioną i poprawioną w roku 2014, publikacji "Dziedzictwo Kulturowe Gminy Kurów".

"Dziedzictwo Kulturowe Gminy Kurów". Wydanie 2014

Książka jest dostępna w zakładce "Publikacje".

Autor:

Wójt Gminy Kurów
Stanisław Wójcicki

Drukuj

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Kurów

czwartek, 18, wrzesień 2014 20:08.

Uprzejmie informujemy, że został przygotowany projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kurów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2015.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami), działające na terenie Gminy Kurów, do włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego celem jest określenie zakresu i zasad współpracy Gminy Kurów z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Prosimy o zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Kurów w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Forma konsultacji:

Wyrażenie pisemnej opinii dotyczącej przedmiotu konsultacji na załączonym formularzu.
Opinie, wnioski i uwagi dotyczące projektu uchwały można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , lub na adres: Urząd Gminy Kurów ul. Lubelska 35 24-170 Kurów

Termin konsultacji:

Od dnia 22.09.2014 r. do dnia 06.10.2014 roku

Z - ca Wójta Gminy Kurów
/-/Marek Muszyński

Drukuj

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

wtorek, 16, wrzesień 2014 15:06.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
– PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osoba pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Załączniki:
Pobierz plik (PomocPokrzywdzonym_09-2014.pdf)Pismo informacyjne63 Kb
Drukuj

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

poniedziałek, 15, wrzesień 2014 18:14.

Zapraszamy do współpracy lokalne podmioty gospodarcze lub organizacje pozarządowe do przystąpienia do programu Karta Dużej Rodziny. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

Drukuj

Regionalna Karta Dużej Rodziny

poniedziałek, 15, wrzesień 2014 18:10.

20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia programu "Regionalna Karta Dużej Rodziny".

Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne wychowujące troje i więcej dzieci bez względu na kryterium dochodowe.

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przyjmuje wnioski o wydanie Regionalnej Karty Dużej Rodziny.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl w zakładce "Regionalna Karta Dużej Rodziny" oraz w siedzibie ROPS, ul. Zana 38, 20-601 Lublin (IX piętro, pokój 922-3).

Na stronie ROPS znajduje się również zestawienie ulg i uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu oraz warunki otrzymania Karty. Wszystkie zainteresowane rodziny zapraszamy do złożenia wniosku.

Drukuj

Koncert charytatywny - Walczymy o życie Antosia

sobota, 13, wrzesień 2014 14:29.

Koncert charytatywny - Walczymy o życie Antosia

Drukuj

Mapa gminy z numeracja porządkowa nieruchomości

środa, 10, wrzesień 2014 19:39.

Urząd Gminy Kurów uprzejmie informuje, że pod adresem http://kurow.e-mapa.net/ została udostępniona numeracja porządkowa nieruchomości Gminy Kurów.

W serwisie mapowym znajduje się narzędzie do komunikacji z mieszkańcami, którzy korzystając z przycisku „Zgłoś problem” mogą zgłaszać ewentualne niezgodności numerów porządkowych nieruchomości.

Z-ca Wójta Gminy
Marek Muszyński

Drukuj

V Dni Muzyki "Kurów 2014"

piątek, 05, wrzesień 2014 19:56.

V Dni Muzyki "Kurów 2014"

Drukuj

Akcja szczepienia lisów w dniach 16-23 września 2014r.

czwartek, 04, wrzesień 2014 13:49.

W dniach 16-23 września br. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. W załączeniu znajdują się informacje dotyczące akcji, opis szczepionki oraz zasady postępowania. Nie wolno dotykać szczepionki!!!

Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Kurów z dnia 1 września 2014 roku

czwartek, 04, wrzesień 2014 11:53.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Kurów
z dnia 1 września 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 192/2013/D/OZ z dnia 17.06.2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn.:

"Pielęgnacja pomników przyrody - dębów szypułkowych na terenie Gminy Kurów
w miejscowościach Klementowice, Kłoda i Barłogi"

jest dotowana na podstawie umowy nr 116/2014/D/OP z dnia 22.04.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

G M I N A    K U R Ó W

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach realizowanego przedsięwzięcia
"Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I."

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promocja firm lokalnych

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

© 2014 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.