Rozmiar czcionki: ZwiększUstaw domyślny rozmiarZmniejsz
O Nas...

Kwartalnik Gminy Kurów

ONas 1 201508

Nr 1/Sierpień 2015

Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Najnowsze galerie
Rozkłady jazdy PKS

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

Statystyki
Dziś43
Wszystkie137241
Firmy lokalne
Drukuj

Informacja OPS w Kurowie dot. Świadczeń Rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016

piątek, 28, sierpień 2015 21:23.

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie dotyczące Świadczeń Rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016.

Drukuj

Susza - przyjmowanie oświadczeń o poniesionych stratach w plonach

środa, 26, sierpień 2015 17:40.

Informuje się właścicieli gospodarstw rolnych posiadających grunty na terenie Gminy Kurów oraz prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej w wyniku wystąpienia suszy, że gmina przyjmuje oświadczenia o poniesionych stratach w plonach.

Oświadczenia można składać w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów - Sekretariat.

Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Kurów, w załącznikach do niniejszego artykułu lub stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce rolnictwo.

Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie do ARiMR, którego kserokopię należy dołączyć do wniosku.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wójcicki

Załączniki:
Pobierz plik (Zalacznik1.pdf)Załącznik nr 1263 Kb
Pobierz plik (Zalacznik2.pdf)Załącznik nr 2280 Kb
Pobierz plik (Zalacznik3.pdf)Załącznik nr 3391 Kb
Drukuj

ZUMBA w Kurowie

środa, 26, sierpień 2015 17:27.

Pomyślana dla wszystkich
Bez ograniczeń wiekowych
ŁATWA!

 Jeśli chcesz poprawić kondycję i wygląd a przy tym dobrze się bawić, zapraszam na zajęcia Zumby!
(szczegóły w załączniku)

Załączniki:
Pobierz plik (Zumba_20150826.pdf)Zumba - ogłoszenie253 Kb
Drukuj

Ankieta dot. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku

środa, 26, sierpień 2015 17:25.

Szanowni Państwo! Powiat Puławski przystąpił do opracowania "Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku", która wyznaczy kierunki rozwoju Powiatu na najbliższe lata oraz określi priorytetowe działania w tym okresie.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Informacje, jakie przekażecie Państwo będą stanowić odzwierciedlenie Państwa faktycznych oczekiwań jako mieszkańców powiatu puławskiego. Poświęcony przez Państwa czas na odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania pozwoli na określenie rzeczywistych potrzeb i problemów społeczno-gospodarczych Powiatu oraz sformułowanie jego wizji rozwoju, celów oraz zadań strategicznych. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną zaprezentowane jedynie w formie zbiorczej. Ankieta składa się z 25 pytań podzielonych na sześć grup. Jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1kbZc8INtE8Vqhguk8qtAqGlTDq18KgMtWqXbLnthGvE/viewform

Drukuj

Apel do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą!!!

poniedziałek, 24, sierpień 2015 17:56.

W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz niskimi stanami wody w ujęciach na całym obszarze GMINY KURÓW, ZUK Sp. z o.o. w Kurowie apeluje do mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. Ze względu na panujące upały zwiększone zużycie wody może spowodować kłopoty z utrzymaniem dostaw wody na odpowiednim poziomie.

Apel do mieszkańców o racjonalne zużycie wody wzywa do ograniczenia podlewania trawników, napełniania basenów, mycia samochodów, podlewania upraw itp., aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.

W wyjątkowo trudnych sytuacjach mogą wystąpić całkowite wyłączenia wody bez wcześniejszego powiadomienia.

Zarząd ZUK Sp. z o.o. w Kurowie

Drukuj

Komunikat ZUK w Kurowie - Ograniczenia w dostawie wody

poniedziałek, 24, sierpień 2015 17:53.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie informuje, iż w związku z panującą suszą i rozbiorami wody przekraczającymi możliwości ujęcia wody w Klementowicach, od dnia 21.08.2015 w godz. 11.00 – 13.00 jak również w godz. 22.30 – 5.00 nastąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY dla miejscowości: KLEMENTOWICE, BUCHAŁOWICE, PŁONKI(Stawki, Góry Olesińskie).

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O ROZSĄDNE GOSPODAROWANIE WODĄ.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Zarząd ZUK Sp. z o.o. w Kurowie

Drukuj

Wystawa fotografii Kamili Mazurkiewicz-Osiak pt. "Wyprawa w nieznane"

poniedziałek, 24, sierpień 2015 17:47.

Wystawa fotografii Kamili Mazurkiewicz-Osiak pt. "Wyprawa w nieznane"

Drukuj

Konkurs fotograficzny "Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie"

poniedziałek, 24, sierpień 2015 17:46.

Konkurs fotograficzny "Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie"

Drukuj

Informacja Wójta Gminy Kurów o sporządzeniu spisu wyborców

wtorek, 18, sierpień 2015 10:32.

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy - Kodeks wyborczy, uprzejmie informuję, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Wyborca, w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35 – Urząd Stanu Cywilnego, w godzinach pracy urzędu, może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

W terminie do dnia 1 września 2015 r. wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega na udzieleniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców, czy też w spisie nie jest ujęta, w tym również z powodu skreślenia ze spisu lub informacji, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Wójt Gminy
/ - / Stanisław Wójcicki

Drukuj

Kwartalnik Gminy Kurów "O Nas...". Numer 1

piątek, 14, sierpień 2015 13:54.

ONas 1 201508

Załączniki:
Pobierz plik (ONas_1_201508.pdf)O Nas... (Numer 1/Sierpień 2015)7409 Kb
Drukuj

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

piątek, 14, sierpień 2015 10:33.

Zarządzenie Nr 56/2015
Wójta Gminy Kurów
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

Drukuj

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

piątek, 14, sierpień 2015 07:44.

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" uprzejmie zaprasza mieszkańców gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn na spotkania konsultacyjne w sprawie przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Spotkania mają charakter otwarty i odbędą się w każdej gminie należącej do LGD według ustalonego harmonogramu. Są one adresowane do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego oraz lokalnych liderów (sołtysów, radnych). Program spotkań w każdej gminie będzie taki sam.

Załączniki:
Pobierz plik (LGD_HarmonogramSpotkan.pdf)Harmonogram spotkań210 Kb
Drukuj

95. Rocznica Bitwy Warszawskiej

poniedziałek, 03, sierpień 2015 19:48.

95. Rocznica Bitwy Warszawskiej

Drukuj

Uroczystość poświęcona pamięci legionistów z 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich

środa, 29, lipiec 2015 21:58.

Zaproszenie na uroczystość poświęcona pamięci legionistów z 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich

Drukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Kurów - etap I

środa, 29, lipiec 2015 07:25 (Aktualizacja: niedziela, 30, sierpień 2015 11:49).

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów - etap I

Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 213/2015/D/OZ z dnia 17.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn.:

"Pielęgnacja pomników przyrody - dębów szypułkowych na terenie Gminy Kurów
w miejscowościach Klementowice, Kłoda i Barłogi"

jest dotowana na podstawie umowy nr 116/2014/D/OP z dnia 22.04.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

G M I N A    K U R Ó W

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach realizowanego przedsięwzięcia
"Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I."

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promocja firm lokalnych

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

© 2015 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.