Rozmiar czcionki: ZwiększUstaw domyślny rozmiarZmniejsz
Wykluczenie cyfrowe

Informacje dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III".

Plik PDF Informacje dot. projektu

Najnowsze galerie
Rozkłady jazdy PKS

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

Statystyki
Dziś5
Wszystkie124019
Firmy lokalne
Drukuj

Uroczystość odsłonięcia obelisku w Klementowicach

środa, 27, maj 2015 20:02.

Drukuj

Wydawanie żywności - 5 czerwca 2015 r.

środa, 27, maj 2015 19:35.

Wydawanie żywności - 5 czerwca 2015 r.

Drukuj

Czerwcowe badania rolne realizowane przez GUS - Informacje

środa, 27, maj 2015 11:24.

Drukuj

Mammografia 23 czerwca 2015 r. w Kurowie

wtorek, 26, maj 2015 12:01.

Mammografia 23 czerwca 2015 r. w Kurowie

Drukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kurów - Centrum" - etap II

środa, 13, maj 2015 20:19 (Aktualizacja: czwartek, 28, maj 2015 03:36).

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kurów - Centrum" - etap II.

Drukuj

Zestawienie wyników głosowania w dniu 24.05.2015 r. - Wybory Prezydenta RP

poniedziałek, 25, maj 2015 12:29.

Zestawienie wyników głosowania Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie ponowne w dniu 24.05.2015 r. - Gmina Kurów.

Drukuj

Dzień Polskiej Niezapominajki - 15 maja 2015 roku

czwartek, 21, maj 2015 14:51.

Dzień Polskiej Niezapominajki to święto przyrody i ekologii, które obchodzimy corocznie w połowie maja, w tym roku już po raz 13 w Polsce, a w naszej szkole po raz 8. Akcję zapoczątkował w 2002 r. redaktor radiowej Jedynki - Andrzej Zalewski (zm. 2011) - prowadzący Ekoradio.

Inicjatywa ta ma na celu promowanie walorów przyrodniczych naszego kraju oraz podkreślenie różnorodności gatunków występujących na terenie Polski.

To doskonała lekcja przyrody, która uświadamia młodemu pokoleniu rolę natury w życiu każdego człowieka.

Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody, ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

Jest zachętą, aby budować silne, głębokie więzy z najbliższymi i szczere przyjaźnie z ludźmi z otoczenia.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kurowie, Pedagogom oraz Uczniom za organizację tego Święta w naszej społeczności.

Dziękujemy za propagowanie jego idei wśród swoich bliskich i znajomych.

Dziękujemy za to, że jesteście rzecznikami ochrony zwierząt, czystych miejscowości, czystych lasów, rzek, zbiorników wodnych, jezior, stawów.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wójcicki

Drukuj

Informacja o zmianie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

środa, 20, maj 2015 12:19.

W związku z Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 1501) Wójt Gminy Kurów informuje, iż od dnia 01 lipca 2015 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawki tej opłaty. Pełna treść informacji znjaduje się w załączniku.

Drukuj

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w 2015 roku

piątek, 15, maj 2015 12:12.

Życzenia dla jubileautów wraz z llistą par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2015 roku.

Drukuj

Nowe założenia "Programu budowy dróg krajowych i autostrad"

piątek, 15, maj 2015 12:07.

Nowe założenia "Programu budowy dróg krajowych i autostrad"

Drukuj

XV Międzypowiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy o tematyce Religijnej

czwartek, 14, maj 2015 19:07.

XV Międzypowiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy o tematyce Religijnej

Drukuj

Widowisko teatralne "O czym śpiewa smerfolas"

czwartek, 14, maj 2015 19:05.

Widowisko teatralne "O czym śpiewa smerfolas"

Drukuj

Zestawienie wyników głosowania w dniu 10.05.2015 r. - Wybory Prezydenta RP

środa, 13, maj 2015 20:25.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zestawienie wyników głosowania w dniu 10.05.2015 r. w Gminie Kurów.

Drukuj

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata Janina i Aleksander mał. Kozak z "Gajówki" koło Barłóg

poniedziałek, 11, maj 2015 20:50.

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata Janina i Aleksander mał. Kozak z "Gajówki" koło Barłóg.

Drukuj

XII Konkurs recytatorski "Ojczyzna słowem malowana"

piątek, 08, maj 2015 12:35.

XII Konkurs recytatorski "Ojczyzna słowem malowana"

Informacja

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 192/2013/D/OZ z dnia 17.06.2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Kurów informuje, że realizacja zadania pn.:

"Pielęgnacja pomników przyrody - dębów szypułkowych na terenie Gminy Kurów
w miejscowościach Klementowice, Kłoda i Barłogi"

jest dotowana na podstawie umowy nr 116/2014/D/OP z dnia 22.04.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

G M I N A    K U R Ó W

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach realizowanego przedsięwzięcia
"Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów - etap I."

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promocja firm lokalnych

e-BOK - BEZPŁATNA usługa internetowa przeznaczona dla Klientów PGNiG

© 2015 Gmina Kurów
Dostosowanie szablonu, opracowanie witryny - Jarosław Michna.